Misiaki

Dziś proszę  pośpiewać piosenkę i wykonać drzewko według własnego pomysłu, oraz ćwiczenia w elementarzu utrwalające literkę „C,c”

https://youtu.be/-ZQTnkXpcCA

https://www.youtube.com/watch?v=X6Z8qX1Q6GE

https://www.youtube.com/watch?v=fBkhM1qEFXw

I wykonać zestaw ćwiczeń gimnastycznych

„Dbamy o naszą planetę”– ćwiczenia gimnastyczne

 

Cele:

  • Zapoznanie się z zasadami zabawy „Sprzątanie świata”.
  • Kształtowanie prawidłowej postawy ciała.
  • Rozwijanie szybkości i zwinności.

 

Forma: ćwiczenia kształtujące szybkość i zwinność

 

Przybory: Gumki do włosów w 4 kolorach (takie żeby można było założyć

na rękę i żeby nie cisnęły) po jednej dla dziecka, po jednej kartce

w tych samych kolorach co gumki, 4 tekturowe kartony lub plastikowe

pudełka z naklejonym kolorem drużyny

 

  1. Czynności organizacyjno – porządkowe:

Zbiórka, powitanie, sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć.

  1. Część wstępna:

Zabawa orientacyjno – porządkowa.

Nauczyciel rozdaje gumki na rękę w 4 kolorach np. czerwone, zielone, niebieskie i żółte. Gumki dzieci zakładają na prawą rękę. Gdy nauczyciel:

– podniesie kartkę koloru czerwonego to dzieci o tym kolorze gumek

muszą się znaleźć w środku koła stworzonego przez pozostałe dzieci,

– podniesie kartki w kolorze zielonym i niebieskim to do koła wchodzą te dzieci, które mają gumki w tych kolorach, pozostałe tworzą koło na

zewnątrz,

– podniesie w prawej ręce kartki czerwoną i zieloną, a w lewej ręce

niebieską i żółtą, to dzieci muszą się połączyć w pary czerwone gumki

z zielonymi, a niebieskie z żółtymi,

Jakie kolory łączą się ze sobą o tym decyduje nauczyciel. Zabawa kończy

się z chwilą braku koncentracji u dzieci.

 

  1. Część główna:

Zabawa „Sprzątanie świata”.

Podział dzieci na drużyny z pierwszej zabawy (kolory gumek). Każda

z drużyn zajmuje miejsce w jednym kącie sali w równej odległości od

środka sali. Nauczyciel każdej drużynie przekazuje tekturowy karton lub

plastikowe pudełko. na środku sali nauczyciel wysypuje różne przedmioty

po 10 szt. z każdego rodzaju (kolorowe gazety, kartki papieru, kasztany,

plastikowe nakrętki, kredki, woreczki foliowe, pisaki, klamerki).

Na sygnał z każdej drużyny startuje jedna osoba. Zabiera ze środka sali

tylko jeden przedmiot i wraca do drużyny, następnie wkłada przedmiot

do kartonu i dopiero wtedy startuje kolejna osoba z drużyny. Zabawa

kończy się wtedy, gdy wszystkie przedmioty znajdą się w kartonach.

Wygrywa drużyna, która zebrała najwięcej przedmiotów. Przedmioty

wracają na środek sali. W kolejnych rozgrywkach przemieszczamy się

(na czworakach, w podporze leżąc tyłem „kraby”, lub przynosimy

przedmioty w palcach stóp).

Można utrudnić i określić jakie przedmioty przynosi konkretna drużyna

i wówczas liczy się czas wykonania zadania.

Dzieci pomagają pozbierać przybory.

 

  1. Część końcowa:

Ćwiczenie oddechowe:

W marszu po obwodzie koła wznosy ramion bokiem w górę z wdechem

i opusty bokiem w dół z wydechem.

Czynności organizacyjno – porządkowe:

Omówienie realizowanych zadań, zachęcenie do kontynuowania ćwiczeń

poza zajęciami, pożegnanie.