Polak mały

Proszę, aby dzieci przypomniały sobie wiersz „Katechizm polskiego dziecka” Władysława Bełzy:

Zachęcam również do wykonania prostego kotylionu z kolorowego papieru wg. instrukcji:

Utrwalamy również poznaną wczoraj literkę F, f, jak foka. Wykonujemy zadania z „Elementarza Lokomotywy” s. 70 – 73

Oczywiście, nie trzeba wszystkich stron zrobić dzisiaj, można sobie rozłożyć pracę wg. możliwości dziecka do końca tygodnia.

Oraz karta pracy dla chętnych:

F jak farby 2

Zachęcamy również do ćwiczeń w domu:

Pozdrawiamy!

Panie z grupy Gumisie