Zamierzenia na kwiecień Pszczółki

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc KWIECIEŃ

TYDZIEŃ I WIELKANOC: 30.04.2020 – 10.04.2020

 • Wprowadzenie w świąteczny nastrój i budzenie przywiązania do tradycji,
 • Poznanie zwyczajów związanych ze świętami wielkanocnymi,
 • Poznanie zwierząt mieszkających na wiejskim podwórku,
 • Wprowadzenie wyrazów do czytania globalnego (nazw zwierząt),
 • Zwrócenie uwagi na korzyści płynące z hodowli zwierząt,
 • Utrwalenie wiedzy na temat związków pokrewieństw w rodzinie,
 • Utwalenie umiejętności liczenie w zakresie 9 i porównywania liczebności zbiorów z użyciem określeń: „Więcej o”, „Mniej o”

TYDZIEŃ II U LEKARZA: 14.04.2020 – 17.04.2020

 • Zapoznanie z pracą lekarzy o różnych specjalnościach i z pracą pielęgniarki: uświadomienie znaczenia ich pracy dla ludzi.
 • Wzbogacenie słownictwa o nazwy związane z przychodnią lekarską,
 • Dostrzeganie związków między chorobą a leczeniem,
 • Nabywanie umiejętności zachowania się w sytuacji nagłego wypadku,
 • Poznanie roli pogotowia ratunkowego i numeru telefonu na pootowie
 • Poznanie i rozumienie zasad dbałości o zdrowie
 • Kształtowanie umiejętności porównywania wysokości i wielkości poprzez stosowanie określeń: „wyższy”, „niższy”, „większy”, „mniejszy”

TYDZIEŃ III WIOSENNY DESZCZYK: 20.04.2020 – 30.04.2020

 • Poznanie zjawisk zachodzących w przyrodzie: parowanie wody i skraplanie się pary wodnej,
 • Rozumienie przyczyny i skutku w procesie obiegu wody w przyrodzie
 • Poznanie znaczenia wody w życiu człowieka,
 • Poznawanie sposobów wykorzystania wody w środowisku ogólnym,
 • Poznawanie elementów składowych liczby 9 w działaniu na liczmanach,
 • Badanie właściwości wody za pomocą zmysłów
 • Rozumienie konieczności szanowania naturalnego środowiska: poznanie sposobów oczyszczania wody